PLC Splitters

APF-PLC102-SS

PLC Fiber Splitter,Bare Fiber 250μm,Singlemode

APF-P102M-SC-APC

PLC Fiber Splitter, Mini Module, 900μm, SC/APC, Singlemode

APF-P102AB-SC-APC

PLC Fiber Splitter, Splice/Pigtailed ABS Module,SC/APC, Singlemode

APF-P-108-1U-SCA

PLC Fiber Splitter, 1U 19" Rack Mount, SC/APC, Singlemode